Lent Scripture Readings for April/May

 

Scripture Readings for April

 

March 29-April 4

Sunday:  Psalm 118, Exod. 3:16-4:12, Rom. 12:1-21, John 8:46-59 

Monday:  Psalm 31, Exod. 4:10-20(21-26)27-31, 1 Cor. 14:1-19, Mark 9:30-41

Tuesday:  Psalm 120, Exod. 5:1-6:1, 1 Cor. 14:20-33a, 39-40, Mark 9:42-50

Wednesday:  Psalm 119:145-176,,Exod. 7:8-24, 2 Cor. 2:14-3:6, Mark 10:1-16

Thursday:  Psalm 131, Exod. 7:25-8:19, 2 Cor. 3:7-18, Mark 10:17-31 

Friday:  Psalm 22, Exod. 9:13-35, 2 Cor. 4:1-12, Mark 10:32-45 

Saturday:  Psalm 137:1-6(7-9), Exod. 10:21-11:8, 2 Cor. 4:13-18, Mark 10:46-52 

 

April 5-11 (Holy Week) 

Palm Sunday:  Psalm 24, Zech. 9:9-12**, 1 Tim. 6:12-16**, Zech. 12:9-11; 13:1, 7-9*** Luke 19:41-48*** 

Monday:  Psalm 51:1-18(19-20), Lam. 1:1-2, 6-12, 2 Cor. 1:1-7, Mark 11:12-25

Tuesday:  Psalm 6, Lam. 1:17-22, 2 Cor. 1:8-22, Mark 11:27-33 

Wednesday:  Psalm 55, Lam. 2:1-9, 2 Cor. 1:23-2:11, Mark 12:1-11

Thursday:  Psalm 102, Lam. 2:10-18, 1 Cor. 10:14-17, 11:27-32, Mark 14:12-25

Good Friday:  Psalm 22, Lam. 3:1-9, 19-33, 1 Pet. 1:10-20, John 13:36-38**,  John 19:38-42*** 

Saturday:  Psalm 88, Lam. 3:37-58, Heb. 4:1-16**,  Rom. 8:1-11***

 

April 12-18

Easter Sunday:  Psalm 148, Exod. 12:1-14**, John 1:1-18**, Isa. 51:9-11***, Luke 24:13-35

Monday:  Psalm 93, Exod. 12:14-27, 1 Cor. 15:1-11, Mark 16:1-8 

Tuesday:  Psalm 103, Exod. 12:28-39, 1 Cor. 15:12-28, Mark 16:9-20

Wednesday:  Psalm 97, Exod. 12:40-51, 1 Cor. 15:(29)30-41, Matt. 28:1-16

Thursday:  Psalm 146, Exod. 13:3-10, 1 Cor. 15:41-50, Matt. 28:16-20 

Friday:  Psalm 136, Exod. 13:1-2, 11-16, 1 Cor. 15:51-58, Luke 24:1-12

Saturday:  Psalm 145, Exod. 13:17-14:4, 2 Cor. 4:16-5:10, Mark 12:1 8-27 

 

April 19-25

Sunday:  Psalm 146, Exod. 14:5-22, 1 John 1:1-7, John 14:1-7 

Monday:  Psalm 1, Exod. 14:21-31, 1 Pet. 1:1-12, John 14:(1-7)8-17 

Tuesday:  Psalm 5, Exod. 15:1-21, 1 Pet. 1:13-25, John 14:18-31 

Wednesday:  Psalm 119:1-24, Exod. 15:22-16:10, 1 Pet. 2:1-10, John 15:1-11

Thursday:  Psalm 18:1-20, Exod. 16:10-22, 1 Pet. 2:11-25, John 15:12-27 

Friday:  Psalm 16, Exod. 16:23-36, 1 Pet. 3:13-4:6, John 16:1-15 

Saturday:  Psalm 20, Exod. 17:1-16, 1 Pet. 4:7-19, John 16:16-33

** Intended for use in the morning ***Intended for use in the evening

 

April 26-May 2

Sunday:  Psalm 148, Exod. 18:1-12, 1 John 2:7-17, Mark 16:9-20

Monday:  Psalm 25, Exod. 18:13-27, 1 Pet. 5:1-14, Matt. (1:1-17), 3:1-6

Tuesday:  Psalm 26, Exod. 19:1-16, Col. 1:1-14; Matt. 3:7-12

Wednesday:  Psalm 38, Exod. 19:16-25, Col. 1:15-23, Matt. 3:13-17

Thursday:  Psalm 37:1-18, Exod. 20:1-21, Col. 1:24-2:7, Matt. 4:1-11

Friday:  Psalm 105:1-22, Exod. 24:1-18, Col. 2:8-23, Matt. 4:12-17

Saturday:  Psalm 30, Exod. 25:1-22, Col. 3:1-17, Matt. 4:18-25